De Fabriek expo ruimte (boven)
De Fabriek expo ruimte (boven)
Ruimte Beneden
De Fabriek expo ruimte (beneden)

Vacature

De Fabriek in Eindhoven zoekt vier nieuwe bestuursleden.

Inleiding
De Fabriek in Eindhoven is één van de oudste kunstenaarsinitiatieven van Nederland met een unieke expositieruimte. De organisatie wil verder professionaliseren. Daarvoor nodig dat er vier nieuwe bestuursleden worden benoemd.

De missie van De Fabriek
De Fabriek past zich “continu aan aan nieuwe artistieke praktijken en nieuwe uitdagingen van deze tijd”. De Fabriek geeft inzicht in de creatieve processen van de kunstenaar tijdens het bedenken, maken en presenteren van nieuw werk. Zo wil de organisatie een positieve bijdrage leveren aan het maatschappelijke discours.

Governance
De Fabriek heeft een bestuur-directie model. De uitvoerende taken zijn gemandateerd aan de directeur en deze moet hierover verantwoording afleggen aan het bestuur.
Het bestuur heeft vier rollen:
- de rol van toezichthouder,
- de rol van werkgever,
- de rol van sparringpartner,
- en het bestuur is tevens ambassadeur van de organisatie.

Het bestuur van De Fabriek ziet toe op de continuïteit van de organisatie, waarbij het draait om de gedeelde visie van de directie en het bestuur op de artistieke en maatschappelijke doelstelling van de organisatie en waarbij alle belangen zorgvuldig worden afgewogen.
Het bestuur van De Fabriek houdt toezicht vanuit de volgende principes:
- vertrouwen, maar kritisch opbouwend,
- rolvastheid en rolbewustzijn,
- met respect voor de unieke cultuur van De Fabriek.

Samenstelling bestuur
Het bestuur heeft vijf leden en is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, van de directeur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Alle leden van het bestuur:
- hebben affiniteit met kunst en cultuur en in het bijzonder met beeldende kunst;
- zijn onafhankelijk en zijn niet op andere wijze, dan die van bestuurslid, verbonden met de stichting;
- kunnen vanuit hun eigen expertise een sparringpartner zijn voor de directeur;
- zijn in staat het algemene, artistieke en zakelijke beleid van de organisatie op hoofdlijnen te kunnen beoordelen;
- beschikken over een goed inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;
- hebben voldoende tijd om hun taak uit te voeren.

Het bestuur is voldoende divers samengesteld. Daarbij wordt gedacht aan een evenwichtige spreiding ten aanzien van deskundigheid, ervaring en vaardigheden. Maar ook gaat het om geslacht, leeftijd en cultureel diverse achtergronden. De bestuursleden zijn bij voorkeur woonachtig in de regio Eindhoven. Bestuursleden ontvangen een bescheiden vacatievergoeding.

Afzonderlijke profielen
Het huidige bestuurslid heeft een cultureel-inhoudelijk profiel. Voor de vacatures zoeken we bestuursleden die passen in één van de volgende profielen:

Politiek/ bestuurlijk
Dit bestuurslid is betrokken bij de lokale of regionale politiek of werkzaam op strategisch niveau bij een gemeente of provincie. Specifiek heeft hij/zij kennis van of ervaring met:
- bestuurlijke processen/ governance
- inzicht in ambtelijke processen en procedures
- lokale politiek    

Financieel
Dit bestuurslid is eindverantwoordelijk (geweest) op het gebied van financiën of is accountant. Hij of zij heeft kennis van of ervaring met:
- financieel beheer, bedrijfsvoering, risicomanagement
- planning en controlcyclus
- subsidiesystematiek

Artistiek inhoudelijk
Dit bestuurslid is werkzaam als (beeldend) kunstenaar. Hij of zij heeft kennis van of ervaring met:
- de trends en ontwikkelingen op het gebied van beeldende kunst/ performance art
- de behoeften van makers
- heeft een netwerk in de wereld van beeldende kunst

Communicatie/ marketing
Dit bestuurslid is werkzaam (geweest) op het gebied van communicatie en/of marketing. Hij of zij heeft kennis van of ervaring met:
- Het bereiken van verschillende doelgroepen
- Het ‘vermarkten’ van een artistiek product of expositie
- Commercieel en creatief schrijven.

Procedure en reageren:
Ben je geïnteresseerd? Dan ontvangen we graag uiterlijk 31 oktober 2020 een korte motivatie en C.V. via info@defabriekeindhoven.nl.
Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek in de week van 2 november 2020.

Colophon

Agenda

Generator 29

Queen* of My Castle

Friday 11 December 2020
Book Launch by Cassie Thorntonhttps://www.eyebeam.org/events/the-hologram/

Saturdag 19 & 20 December 2020
Vibeke Mascini, Infra
Installation at De Fabriek Eindhoven

A research project initiated by Alessandra Saviotti in collaboration with Cassie Thornton, Maria Pecchioli, Vibeke Mascini and De

Read more

Contact

Baarstraat 38
5615 RG Eindhoven
Nederland
+31 40 255 15 30
info@defabriekeindhoven.nl

Openingstijden

Tijdens tentoonstellingen:
Donderdag 12h00 – 17h00
Vrijdag 12h00 – 17h00
Zaterdag 12h00 – 17h00

Openbaar vervoer

Stadsbus 18,19
Bus 319
Halte Solmsweg

Colophon

© De Fabriek Eindhoven

De Fabriek Eindhoven wordt gesteund door:

Cultuur Eindhoven
Kunstloc Brabant

Subscribe to our newsletter

About