Agenda

Generator

Where the water tastes like moonshine

Philippe Wolthuis (NL)
Alban K Bras (NL)

Vrijdag 17 juni om 20.00 uur bent u van harte welkom in De Fabriek Eindhoven voor de opening van: Where the water tastes like moonshine Een tentoonstelling van Philippe Wolthuis (1979) en Alban K. Bras (1983) Deze 2 demiurgische (wereldbouwende) kunstenaars uit de stad Groningen voelden het verlangen om buiten de grenzen van Groningen te kijken, reisden vanuit het Noorden af, en kwamen terecht in Eindhoven. Een spannende stad met een autonoom karakter (niet afhankelijk van de Randstad) waar architectuur, design en kunst, een goede voedingsbodem hebben. In de Grote Zaal van De Fabriek bouwden de 2 kunstenaars, 6 weken, vanuit hun fascinatie voor architectonische constructies, aan een monumentale installatie. Hun zoektocht naar de essentie van de vorm en naar de betekenis van het maken zelf, is het beginsel van hun fundamentele kunst. Zij bedienden zich van simpele materialen (hout en metaal). Belangrijk was om met zo eenvoudig mogelijke middelen een relatie aan te gaan met de omgeving van de monumentale Grote Zaal van De Fabriek. De spanning, die zo ontstaat door het creëren van een tegenstelling met deze ruimte, was daarbij van belang. Ze gingen uit van de boogconstructie van de Fabriek en maakten een installatie die haaks deze boogconstructie doorkruist. Zo ontstond een denkbeeldig kruisgewelf. Een kruisgewelf is een gewelfvorm die in de Romeinse bouwkunst voor het eerst werd toegepast en daarna op grotere schaal werd gebruikt in romaanse kerken. Omdat een kruisgewelf zichzelf draagt, is het een toepasselijke metafoor voor autonome kunst in het algemeen en in het bijzonder die van Philippe Wolthuis en Alban K. Bras. Opening De tentoonstelling opent op vrijdag 17 juni 20.00 uur met een borrel.
Event(s)

Referentie(s)
Where the water tastes like moonshine

Where the water tastes like moonshine

Vrijdag 17 juni om 20.00 uur bent u van harte welkom in De Fabriek Eindhoven voor de opening van:

Where the water tastes like moonshine

Een tentoonstelling van Philippe Wolthuis (1979) en Alban K. Bras (1983)

Deze 2 demiurgische (wereldbouwende) kunstenaars uit de stad Groningen voelden het verlangen om buiten de grenzen van Groningen te kijken, reisden vanuit het Noorden af, en kwamen terecht in Eindhoven. Een spannende stad met een autonoom karakter (niet afhankelijk van de Randstad) waar architectuur, design en kunst, een goede voedingsbodem hebben.

In de Grote Zaal van De Fabriek bouwden de 2 kunstenaars, 6 weken, vanuit hun fascinatie voor architectonische constructies, aan een monumentale installatie. Hun zoektocht naar de essentie van de vorm en naar de betekenis van het maken zelf, is het beginsel van hun fundamentele kunst. Zij bedienden zich van simpele materialen (hout en metaal). Belangrijk was om met zo eenvoudig mogelijke middelen een relatie aan te gaan met de omgeving van de monumentale Grote Zaal van De Fabriek. De spanning, die zo ontstaat door het creëren van een tegenstelling met deze ruimte, was daarbij van belang. Ze gingen uit van de boogconstructie van de Fabriek en maakten een installatie die haaks deze boogconstructie doorkruist. Zo ontstond een denkbeeldig kruisgewelf. Een kruisgewelf is een gewelfvorm die in de Romeinse bouwkunst voor het eerst werd toegepast en daarna op grotere schaal werd gebruikt in romaanse kerken. Omdat een kruisgewelf zichzelf draagt, is het een toepasselijke metafoor voor autonome kunst in het algemeen en in het bijzonder die van Philippe Wolthuis en Alban K. Bras.

Opening

De tentoonstelling opent op vrijdag 17 juni 20.00 uur met een borrel.